Είναι η εμφύτευση προσθετικών όρχεων ασφαλής για τους διεμφυλικούς άνδρες;

0Είναι η εμφύτευση προσθετικών όρχεων ασφαλής για τους διεμφυλικούς άνδρες;

Ο αριθμός των διεμφυλικών ατόμων που αποφασίζουν να προχωρήσουν σε χειρουργείο μετάβασης στο φύλο επιλογής ολοένα και αυξάνεται. Η χειρουργική διαδικασία για τους διεμφυλικούς άνδρες περιλαμβάνει πέρα από τη φαλλοπλαστική και την οσχεοπλαστική, τον σχηματισμό δηλαδή όσχεου. Η οσχεοπλαστική μπορεί να διεξαχθεί με διάφορους τρόπους ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν προκριθεί τεχνικές που διασφαλίζουν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η αύξηση του μεγέθους του όσχεου ώστε να έχειφυσικήεμφάνισημπορείναεπιτευχθεί κατά τη διάρκεια του αρχικού χειρουργείου μετάβασης με τη μεταφορά λίπους από την περιοχή του εφηβαίου. Η τεχνική ωστόσο της εμφύτευσης προσθετικών όρχεων μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα πιο κοντά στους βιολογικούς όρχεις ως προς το σχήμα και το μέγεθος. Μια πρόσφατη μελέτη εξέτασε τόσο το κλινικό αποτέλεσμα της εμφύτευσης προσθετικών όρχεων σε διεμφυλικούς άνδρες όσο και τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση μετεγχειρητικών επιπλοκών. Το πρωτόκολλο της μελέτης έλαβε έγκριση από αρμόδια επιτροπή ηθικής.

Στη μελέτη συμμετείχαν 206 ασθενείς που υποβλήθηκαν στην υπό εξέταση χειρουργική διαδικασία. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης τους ήταν τα 11.5 έτη. Μέσα στο διάστημα της μελέτης αφαιρέθηκαν ο ένας ή και οι δυο προσθετικοί όρχεις από 43 ασθενείς εξαιτίας λοίμωξης, διάβρωσης, δυσφορίας ή προβλημάτων από το ουροποιητικό. Ο πιο σημαντικός παράγοντας κίνδυνου εμφάνισης επιπλοκών που εντοπίστηκε ήταν το ιστορικό καπνίσματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν χρησιμοποιούνταν προσθετικοί όρχεις μεγαλύτεροι σε μέγεθος, ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται μικρότεροι και ελαφρύτεροι με καλύτερα αποτελέσματα.

Τέλος επισημαίνεται ότι τα ευρήματα της μελέτης είναι σημαντικό να επικοινωνούντα από τους ειδικούς στους ασθενείς που επιθυμούν να υποβληθούν σε χειρουργείο μετάβασης στο ανδρικό φύλο.

Πηγή: andrologia.gr


Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019, 16:43

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ