Η στυτική δυσλειτουργία ως παράγοντας κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων

3Η στυτική δυσλειτουργία ως παράγοντας κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Παρά τις συνεχόμενες προσπάθειες σε επίπεδο πρόληψης και θεραπείας, τα καρδιοαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να είναι η κύρια αιτία θανάτου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο πρώιμος εντοπισμός των καρδιαγγειακών νοσημάτων και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να αποτρέψουν την καρδιακή προσβολή ή το εγκεφαλικό επεισόδιο. Στις παρεμβάσεις που έχουν αποτέλεσμα συμπεριλαμβάνονται η διακοπή του καπνίσματος, η ληψη στατινών, ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης, ο έλεγχος του βάρους, η τακτική σωματική άσκηση και η βελτίωση της διατροφής. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Vascular Medicine» επικεντρώνεται σε έναν παράγοντα κινδύνου της καρδιαγγειακής νόσου που έχει εντοπιστεί πρόσφατα και δεν έχει μελετηθεί επαρκώς. Πρόκειται για τη στυτική δυσλειτουργία (ΣΔ).

Η στυτική δυσλειτουργία, πέρα από τις σημαντικές επιπτώσεις στην ανδρική υγεία και την ποιότητα ζωής, έχει σχετισθεί και με την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. Πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου της ΣΔ είναι κοινοί με τους παράγοντες κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως είναι η αύξηση της ηλικίας, το κάπνισμα, η παχυσαρκία και ο διαβήτης. Επίσης, πολλοί αλληλεπικαλυπτόμενοι μηχανισμοί οδηγούν στην εμφάνιση τόσο της ΣΔ όσο και των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Οι ερευνητές λοιπόν υπέθεσαν ότι η αξιολόγηση της στυτικής δυσλειτουργίας θα μπορούσε να είναι ένα ικανοποιητικό εργαλείο για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου, ιδιαίτερα στους νέους άνδρες που είναι λιγότερο πιθανό να υποβληθούν προληπτικά σε καρδιοαγγειακό έλεγχο. 

Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 28 μελετών που εξέτασαν τη σύνδεση στυτικής δυσλειτουργίας και εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου σε πρώιμο στάδιο. Ανέφεραν μια σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη ΣΔ και τη διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου, η οποία αποτελεί δείκτη της ικανότητας των αγγείων να χαλαρώνουν. Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι η ΣΔ σχετίζεται με αυξημένη πάχυνση του εσωτερικού τοιχώματος της καρωτίδας που αποτελεί πρώιμο δείκτη αθηροσκλήρυνσης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της σχέσης ανάμεσα στη ΣΔ και τις ασβεστώσεις της στεφανιαίας αρτηρίας δεν κατέληξαν σε ασφαλή συμπεράσματα και οι ερευνητές θεωρούν ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι νέοι άνδρες με ΣΔ έχουν αυξημένο κίνδυνο να πάσχουν από υποκλινική καρδιαγγειακή νόσο και μπορεί να επωφεληθούν από τον προληπτικό καρδιαγγειακό έλεγχο και την πρώιμη παρέμβαση. Πρόκειται για ευρήματα που ενισχύουν τα ήδη υπάρχοντα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν την κλινική σημασία της προληπτικής αξιολόγησης της στυτικής λειτουργίας στους νέους άνδρες και στη συνέχεια την ολοκληρωμένη καρδιαγγειακή εκτίμηση σε όσους διαγνωστούν με ΣΔ.

andrologia.gr


Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019, 11:07

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ