Μπορεί ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών;

3


Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, 15:22

Μπορεί ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των σεξουαλικών δυσλειτουργιών;

Ο αυξανόμενος όγκος των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την επίδραση των πρακτικών διαλογισμού στη διαχείριση των σεξουαλικών προβλημάτων, αναδεικνύει την ανάγκη μελέτης της κλινικής αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων αυτού του τύπου.

Πρόσφατα διεξήχθη μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση μελετών που διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα του διαλογισμού ενσυνειδητότητας στη μείωση των συμπτωμάτων σε άνδρες και γυναίκες που υπέφεραν από σεξουαλικές δυσλειτουργίες.

Σε γενικές γραμμές θεωρείται ότι οι πρακτικές ενσυνειδητότητας επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων να έρθουν σε επαφή με το σώμα τους και την εικόνα του, να το παρατηρήσουν χωρίς να ασκούν κριτική και να επικεντρωθούν στις αισθήσεις του. Με τον τρόπο αυτό αποκτάται επίγνωση των λειτουργιών του σώματος κι εάν η πρακτική της ενσυνειδητότητας συνδυαστεί με τεχνικές αναπνοής μπορεί να προσφέρει στο άτομο τη δυνατότητα να ελέγξει το στρες, το άγχος αλλά και τις σωματικές του λειτουργίες.

Στην ανασκόπηση συμπεριελήφθησαν 15 μελέτες που εξέταζαν την αποτελεσματικότητα του διαλογισμού ενσυνειδητότητας στην αντιμετώπιση του πόνου κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, 10 που εξέταζαν την αποτελεσματικότητά του στη διαχείριση των διαταραχών επιθυμίας και διέγερσης των γυναικών και μία που εξέτασε την αποτελεσματικότητά του στην αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας.

Οι μελέτες έδειξαν ότι ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας επέφερε υποκειμενικά αντιλαμβανομένη βελτίωση στη σεξουαλική επιθυμία και διέγερση των γυναικών και μείωσε σημαντικά τον φόβο που συνδεόταν με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Τα δεδομένα σχετικά με τη στυτική δυσλειτουργία ήταν πολύ περιορισμένα για να εξαχθούν ασφαλή συμπέρασμα, ενώ στην περίπτωση της δυσπαρευνίας δε βρέθηκε σημαντική διαφορά στον πόνο με την εξάσκηση της πρακτικής.

Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης, ωστόσο δείχνουν ότι ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας είναι μια πολύ χρήσιμη πρακτική για την αντιμετώπιση της γυναικείας σεξουαλικής δυσλειτουργίας. Τα ευρήματα θα πρέπει να επαληθευτούν σε μελλοντικές μελέτες στις οποίες ο διαλογισμός ενσυνειδητότητας θα αποτελεί τη μοναδική θεραπευτική αντιμετώπιση. Έπισης χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της δυνατότητας της εν λόγω πρακτικής να συμβάλει στη διαίρεση των ανδρικών σεξουαλικών δυσλειτουργιών.

Πηγή: andrologia.gr


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, 15:35

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ