Καλικαντζαρος Νεα – Ειδησες απο ολο τον κοσμο
Επικαιροτητα

Νόμος 4736/2020. Μείωση επιπτώσεων πλαστικών στο περιβάλλον

Νόμος 4736/2020. Μείωση επιπτώσεων πλαστικών στο περιβάλλον

Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον

 

Νόμος 4736/2020ΦΕΚ Τεύχος A 200/20.10.2020
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Άρθρο 1 Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 4 Μείωση της κατανάλωσης (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 5 Περιορισμοί της διάθεσης στην αγορά (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 6 Απαιτήσεις για τα προϊόντα (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 7 Απαιτήσεις σχετικά με τη σήμανση (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 8 Επέκταση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τις συσκευασίες για τα προϊόντα μίας χρήσης του Τμήματος Ι του Μέρους E του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 9 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 10 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα προϊόντα του Τμήματος ΙΙΙ του Μέρους E΄ του Παραρτήματος I (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 11 Πρόγραμμα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για τα αλιευτικά εργαλεία (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 12 Γενικές ρυθμίσεις για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
Άρθρο 13 Χωριστή συλλογή (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 14 Μέτρα ευαισθητοποίησης (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 15 Εφαρμογή και συντονισμός των μέτρων (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 16 Συστήματα πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 17 Έλεγχοι
Άρθρο 18 Κυρώσεις (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904)
Άρθρο 19 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Διατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Άρθρο 20 Δήλωση Ετοιμότητας για τη σύνδεση σταθμού ΑΠΕ – Καταβολή τέλους διατήρησης – Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ λόγω του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανού»
Άρθρο 21 Εξαιρέσεις και απαλλαγές από το περιβαλλοντικό τέλος και την απαγόρευση ταξινόμησης για παλαιά ρυπογόνα οχήματα – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α 142)
Άρθρο 22 Πιστοποιημένοι Αξιολογητές – Μητρώο Περιβαλλοντικών ελεγκτών – Τροποποίηση των άρθρων 16 και 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
Άρθρο 23 Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών ΛΑΡΚΟ – Τροποποιήσεις άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α 32)
Άρθρο 24 Περιορισμοί μεταβίβασης θυγατρικών ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕ – Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ)
Άρθρο 25 Κάλυψη χρηματικών υποχρεώσεων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) – Τροποποίηση του άρθρου 98 του ν. 4512/2018 (Α 5)
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος προσωρινών κυκλοφοριακών μέτρων – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020 (Α 101)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 27 Ερμηνευτική διάταξη της περ. ιη) του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)
Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΜΕΡΟΣ Α΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 4 για τη μείωση της κατανάλωσης, πλην της παρ. 10 αυτού
ΜΕΡΟΣ Β΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 5 σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στην αγορά
ΜΕΡΟΣ Γ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από την παρ. 1 του άρθρου 6 για τις απαιτήσεις για τα προϊόντα
ΜΕΡΟΣ Δ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 για τις απαιτήσεις σήμανσης
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Ι. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 8 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού για τις συσκευασίες
ΙΙ. Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 9 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
ΙΙΙ. Άλλα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 10 για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 13 σχετικά με τη χωριστή συλλογή και από την παρ. 2 του άρθρου 6 σχετικά με τις απαιτήσεις του προϊόντος
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που καλύπτονται από το άρθρο 14 σχετικά με την αύξηση της ευαισθητοποίησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Νόμος 4736/2020ΦΕΚ Τεύχος A’ 200/20.10.2020
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις

Source link

Related posts

Κυβερνητικές οδηγίες προς τους πολίτες για να αντέξουν οι ψηφιακές υποδομές κατά τη διάρκεια του lockdown

admin

Έχασε το ματς ο Ολυμπιακός, κέρδισε τις εντυπώσεις

admin

Προτάσεις μέτρων για τη στήριξη του κλάδου της εστίασης

admin

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 05-10-2020 στην Ελλάδα

admin

Εορδαία: Απεβίωσε ηλικιωμένος 80 ετών λόγω COVID -19

admin

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Σπάτα – Τέθηκε υπό έλεγχο

admin

103 χρόνια ιστορίας και δράσης – Α.Σ. Αθηναϊκός 1917

admin

Κορονοϊός κρούσματα σήμερα 04-11-2020 στην Ελλάδα

admin

Μήνυμα Μπάιντεν για την 28η Οκτωβρίου: «Οι Έλληνες ενέπνευσαν τον ελεύθερο κόσμο»

admin

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την νέα παράταση όλων των επιδομάτων ανεργίας

admin

Ξεκίνησε η εκδίκαση της υπόθεσης κακοποίησης 13χρονης σε χωριό της Αν. Μάνης

admin

Κορονοϊός. Δωρεάν τεστ σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

admin