ΠΑΟ : Η ΕΔΗΣ, η «Παναθηναϊκή Πολιτεία» και ο ρόλος της Κυβέρνησης

6

ΠΑΟ :

Η μίσθωση του ΟΑΚΑ για τη δημιουργία της «Παναθηναϊκής Πολιτείας» είναι μία από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συσταθεί το PAO Foundation

Ωστόσο, προς το παρόν έχει προκύψει ένα νομικό κενό για το καθεστώς που διέπει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών… Τυπικά, δεν λειτουργεί η κρατική αρχή που θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει με ιδιώτη για την ενοικίαση των εγκαταστάσεων…

Καταρχάς, από τον Μάιο του 2016, το ΟΑΚΑ μαζί με άλλες ΔΕΚΟ, μεταβιβάστηκε στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), με σκοπό να αξιοποιηθεί και να αποφέρει έσοδα στο κράτος. Όμως, ακόμα η ΕΔΗΣ δεν έχει Διοικητικό Συμβούλιο και μόλις τον Αύγουστο του 2017, έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση του ΔΣ.

Κάτι που σημαίνει πως η επιλογή των μελών και η συγκρότηση του ΔΣ, θα πάρει τον χρόνο της. Κατά συνέπεια, το έργο της ΕΔΗΣ θα καθυστερήσει και αυτόματα, οι ενδιαφερόμενοι για το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας (μεταξύ των οποίων, ο Παναθηναϊκός), θα χρειαστεί να περιμένουν.

Εξυπακούεται πως η ΕΔΗΣ εξαρτάται και από την Κυβέρνηση, οπότε οι επαφές του Γιαννακόπουλου με τους αρμόδιους υπουργούς συμβάλλουν στην προώθηση του ζητήματος. Όμως, πρακτικά, υπεύθυνη για την παραχώρηση των εγκαταστάσεων είναι η εν λόγω εταιρία και την ενδεχόμενη συμφωνία θα την υπογράψουν οι εκτελεστικοί διοικούντες την. Έτσι και αλλιώς, βέβαια, ούτε το PAO Foundation έχει συσταθεί μέχρι στιγμής, επομένως, υπάρχει χρόνος…

Source link