Τα νέα επιτόκια δανείων και καταθέσεων

2Alpha Bank: Τα νέα επιτόκια δανείων και καταθέσεων

H Alpha Bank αναπροσαρμόζει τα επιτόκια δανείων και καταθέσεων, ενώ από τις αρχές του μήνα τα νέα στεγαστικά δάνεια έχουν βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης, ακόμη και με σταθερό επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:

Τα επιτόκια σε όλες τις νέες χορηγήσεις καταναλωτικών τοκοχρεωλυτικών δάνειων, από το Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας, μειώνονται κατά 25 μονάδες βάσης (0,25%).

Τα επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών «Alpha Έξυπνη Αποταμίευση”, «Alpha Ταμιευτήριο”, «Alpha Ταμιευτήριο Plus”, » Σειρά Alpha 1|2|3”, «Alpha Μισθοδοσία”, «Alpha Double” και «Alpha Ταμιευτήριο Μετ’ Αποδοχών” μειώνονται κατά δύο μονάδες βάσης (0,02%) μεσοσταθμικά.

Τα νέα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων και καταναλωτικών δανείων τίθενται σε ισχύ την 16 Δεκεμβρίου 2019, με εξαίρεση το νέο επιτόκιο του καταθετικού λογαριασμού «Alpha Έξυπνη Αποταμίευση”, που θα ισχύσει από την 1 Ιανουαρίου 2020.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι την 2 Οκτωβρίου 2019, η Τράπεζα προέβη σε σημαντική μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων των νέων στεγαστικών δανείων κατά περίπου 40 μονάδες βάσης (0,40%) μεσοσταθμικά, εισάγοντας νέα προγράμματα σταθερού επιτοκίου, με ιδιαίτερα βελτιωμένους όρους χρηματοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Τράπεζας ή στην ιστοσελίδα www.alpha.gr.


Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019, 17:23

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ