Τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης και η σεξουαλική υγεία των ασθενών

1Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο  Canadian Journal of Cardiology, η συμμετοχή των καρδιολογικών ασθενών σε προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης μπορεί να ωφελήσει τη σεξουαλική τους υγεία.  

Οι ασθενείς συνήθως συμμετέχουν στα προγράμματα αυτά μετά από μια καρδιακή προσβολή, μετά την υποβολή τους σε αγγειοπλαστικής ή μετά από ένα επεισόδιο καρδιακής ανεπάρκειας με σκοπό την ενδυνάμωση της καρδιαγγειακής τους υγείας. Δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την άσκηση και την εκπαίδευση των ασθενών συντονίζονται από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας. Τα προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνουν και ενότητες που εστιάζουν στα ψυχολογικά και κοινωνικά ζητήματα.

Το ζήτημα της σεξουαλικότητας, ωστόσο, δεν καλύπτεται επαρκώς, αν και η σχετική έρευνα αποκαλύπτει ότι οι καρδιακοί ασθενείς θα ήθελαν να ξέρουν περισσότερα σχετικά με το κατά πόσο η καρδιακή τους υγεία θα επηρεάσει τη σεξουαλική τους ζωή, καθώς και για το ποτέ μπορούν να ξεκινήσουν και πάλι να έχουν σεξουαλικές επαφές.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη σεξουαλική υγεία, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η αγωγή που λαμβάνεται μπορεί να έχει σεξουαλικές παρενέργειες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τη λήψη κάποιων αντιυπερτασικών. Οι σεξουαλικές δυσκολίες εντείνονται από παράγοντες όπως είναι η κούραση, η δύσπνοια, ο πόνος στο στήθος, η στυτική δυσλειτουργία και η μειωμένη λίπανση του κόλπου. Η σεξουαλική δραστηριότητα επίσης μπορεί να προκαλεί άγχος ή φόβο στους καρδιολογικούς ασθενείς.

Η νέα μελέτη συνιστά μια μετά-ανάλυση 14 μελετών. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στη συχνότητα της σεξουαλικής δραστηριότητας, στη σεξουαλική σχέση, στη σεξουαλική λειτουργία και στη σεξουαλική ικανοποίηση.

Από τις 14 μελέτες, οι 11 περιλάμβαναν τόσο εξωνοσοκομειακά όσο και ενδονοσοκομειακά προγράμματα και τρεις περιλάμβαναν μόνο ενδονοσοκομειακά. Όλα τα προγράμματα περιλάμβαναν φυσική άσκηση, 9 παρείχαν ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και 4 εστίασαν στη σεξουαλική υγεία. 

Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν ότι όλα τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης είχαν θετική επίπτωση στη σεξουαλική δραστηριότητα των ασθενών, ίσως γιατί τόσο τα σωματικά όσο και τα ψυχολογικά οφέλη που προέκυπταν από αυτά οδήγησαν σαν στη βελτίωση της σεξουαλικής υγείας.

Οι ερευνητές ωστόσο δε βρήκαν ξεκάθαρη συσχέτιση ανάμεσα στα προγράμματα που παρείχαν ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες και τη σεξουαλική υγεία, ενώ παράλληλα όσα προγράμματα εστίαζαν και στη σεξουαλική υγεία δεν είχαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα αναφορικά με αυτή.

Τα οφέλη λοιπόν των προγραμμάτων καρδιακής αποκατάστασης δεν μπορούν να αποδοθούν στις παρεμβάσεις που εστιάζουν στη σεξουαλική δραστηριότητα. Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι ίσως δεν επικεντρώθηκαν σε συμπεριφορικές και κοινωνικές θεωρίες που σχετίζονται με τη σεξουαλική λειτουργία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Επίσης οι παρεμβάσεις σεξουαλικής υγείας που απευθύνονται σε άτομα με καρδιαγγειακά προβλήματα μπορεί να μην είναι κατάλληλες για τους ασθενείς που έχουν νοσηλευτεί μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο. Ταυτόχρονα είναι λογικό να μην είναι κατάλληλα ούτε τα προγράμματα σεξουαλικής υγείας που απευθύνονται σε υγιείς.

Το πιο σημαντικό εύρημα ωστόσο της ανασκόπησης είναι ότι τα προγράμματα καρδιακής αποκατάστασης που βασίζονται στη φυσική άσκηση των ασθενών ενδέχεται να βελτιώνουν τη σεξουαλική υγεία.

Το άρθρο επιμελήθηκε ο Κ.Κωνσταντινίδης, Χειρουργός, Ουρολόγος-Ανδρολόγος, Πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Πηγή: www.andrologia.gr

 

Source link

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ