Τὸ παιδὶ καὶ ὁ σερβιτόρος

0

Τὸν καιρὸ ποὺ τὰ παγωτὰ ἦταν πιὸ φθηνὰ ἀπὸ ὅ,τι σήμερα ἕνα παιδάκι δέκα ἐτῶν μπῆκε στὸ ζαχαροπλαστεῖο καὶ κάθησε σ’ ἕνα τραπέζι.

Ὁ σερβιτόρος τὸν σέρβιρε μ’ ἕνα ποτήρι νερό. «Πόσο κάνει ἕνα παγωτὸ σοκολάτα καὶ μὲ ἀμύγδαλα ἀπὸ ἐπάνω;» τὸν ρώτησε τὸ παιδί.

«Εἴκοσι δραχμές», ἀπάντησε ἐκεῖνος.

Τὸ παιδὶ ἔβγαλε ἀπὸ τσέπη μιὰ χούφτα νομίσματα καὶ ἄρχισε νὰ μετράη.

«Καὶ πόσο κάνει χωρὶς ἀμύγδαλα;» ρώτησε πάλι σχεδὸν ντροπιασμένο. Ἄλλοι πελάτες περίμεναν νὰ δώσουν παραγγελία καὶ ὁ σερβιτόρος ἄρχισε νὰ χάνη τὴν ὑπομονή του.

«∆εκαπέντε δραχμές», τοῦ εἶπε ἀπότομα.

Τὸ παιδὶ ἄρχισε νὰ μετράη πάλι τὰ νομίσματα καὶ εἶπε ἀποφασιστικά. «Θέλω ἕνα παγωτὸ σοκολάτα χωρὶς ἀμύγδαλα ἀπὸ ἐπάνω».

Ὁ σερβιτόρος τοῦ ἔφερε τὴν παραγγελία μαζὶ μὲ τὴν ἀπόδειξι καὶ ἔφυγε. Τὸ παιδὶ ἔφαγε τὸ παγωτό, πλήρωσε στὸ ταμεῖο καὶ ἔφυγε.

Ὅταν ὁ σερβιτόρος ἦρθε νὰ μαζέψη κόμπιασε καὶ τὰ μάτια του δάκρυσαν. Ἐκεῖ δίπλα ἀπὸ τὸ ἄδειο πιατάκι καὶ τὸ ποτήρι μὲ τὸ νερὸ βρίσκονταν ὄμορφα τακτοποιημένα, νομίσματα ἀξίας τριῶν δραχμῶν.

Ἦταν τὸ φιλοδώρημά του.

Πόσο βιαστικοὶ εἴμαστε συχνὰ ὅταν βγάζουμε συμπεράσματα, καὶ αὐτὰ νὰ ρυθίζουν τὶς συμπεριφορές μας ἀπέναντι στοὺς ἄλλους.

Νομίζουμε πώς μας ἀρκεῖ μιὰ πρότασίς τους, μιὰ κίνησίς τους, γιὰ νὰ καταλήξουμε σὲ αὐθεντικὰ ἀποφθέγματα.

Αὐτὸς εἶναι ἔτσι, ὁ ἄλλος εἶναι τέτοιος, ἐκεῖνος ἀλλιῶς. Καὶ βάζουμε ἐτικέττες. Λέμε εἶναι κουραστικός, εἶναι ἰδιόρρυθμος, εἶναι ἀγενής, εἶναι ἀκοινώνητος.

∆ὲν ἀφήνουμε στὸν ἑαυτό μας περιθώρια νὰ δὴ καλύτερα, νὰ δὴ μέχρι τὸ τέλος, νὰ δὴ καὶ ἄλλες ἐνέργειες, γιὰ νὰ κρίνη μετά.

Ἄραγε τέτοιου εἴδους λάθη μας, τέτοιου εἴδους πικρὲς ἐμπειρίες μας, τέτοιου εἴδους ἀτοπήματά μας, τέτοιου εἴδους βιαστικὲς κρίσεις μας συνετίζουν νὰ μὴν βιαζόμαστε;

Μᾶς γίνονται παθήματα μαθήματα; Ἂς δίνουμε χρόνο στὸν ἑαυτό μας νὰ χαιρόμαστε τὸν ἱπποτισμό, τὴν εὐγένεια, τὴν μεγαλοψυχία, τὸ πνεῦμα θυσίας, τὴν εὐγνωμοσύνη, τὴν καλωσύνη ποὺ διαθέτουν.

Ὁ ἀρνητισμὸς εἶναι κακὸς σύμβουλος, ἀπομακρύνει ἀπὸ κοντά μας ὡραίους ἀνθρώπους καὶ χάνει ὄμορφες στιγμές.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ
Μηνιαῖο Ἐνημερωτικὸ ∆ελτίο
Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολὴς Ὁ Ἅγιος Ραφαήλ»
Ἰούνιος 2012

Εἰκόνα ἀπὸ: beginwithyes

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

 

Source link

Από την σελίδα oikohouse.wordpress.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ