† ᾿Ανακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Νικηφόρου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ ῾Ομολογητοῦ (13 Μαρτίου)

14


Μετά τήν κατάπαυση τῆς εἰκονομαχίας καί τήν ἀναστήλωση τῶν ἱερῶν εἰκόνων ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος Αύ (842-846 μ.Χ.) εἰσηγήθηκε στούς βασιλεῖς Μιχαήλ καί Θεοδώρα (842-867 μ.Χ.), ὅτι δέν εἶναι δίκαιο τό ἱερό λείψανο τοῦ ῾Αγίου Νικηφόρου νά εὑρίσκεται μακριά.

῎Ετσι ἀπεστάλησαν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου καί τῶν αὐτοκρατόρων οἱ ἁρμόδιοι, οἱ ὁποῖοι ἄνοιξαν τόν τάφο τοῦ ῾Αγίου στή μονή τοῦ ῾Αγίου Θεοδώρου καί βρῆκαν τό ἱερό σκήνωμα αὐτοῦ ἀκέραιο καί ἄθικτο μετά δεκαεννέα ἔτη ἀπό τήν κοίμησή του.

Μέ ἱερές ὑμνωδίες καί μεγαλοπρέπεια τό ἔβαλαν σέ βασιλική τριήρη καί τό ἔφεραν στή Βασιλεύουσα.

῞Οταν τό βασιλικό πλοῖο προσέγγισε στόν πορθμό τῆς ᾿Ακροπόλεως, ἐξῆλθαν μέ λαμπάδες ὁ αὐτοκράτορας καί σύγκλητος γιά νά προϋπαντήσουν τό ἱερό λείψανο, τό ὁποῖο συνόδευσαν στήν ῾Αγία Σοφία.

᾿Από ἐκεῖ, τό ἔτος 846 μ.Χ., τό κατέθεσαν στό ναό τῶν ῾Αγίων ᾿Αποστόλων, ὅπου ἐτελεῖτο Σύναξη αὐτοῦ. (Βλ. † 2 ᾿Ιουνίου).

᾿Εκεῖ ἐκκλησιαζόταν τή Δευτέρα τοῦ Πάσχα ὁ αὐτοκράτορας, ὁ ὁποῖος πρό τοῦ τάφου τοῦ ῾Αγίου Νικηφόρου ἄναβε κεριά καί προσευχόταν.

Πηγή: Αποστολική Διακονία

***

Σήμερα τιμούνται και οι άγιοι:

Η οσία μήτηρ ημών Υπομονή (13 Μαρτίου)

Άγιος Πούπλιος, Ιερομάρτυρας Επίσκοπος Αθηνών
Άγιοι Αφρικανός, Πούπλιος και Τερέντιος οι Μάρτυρες
Άγιος Αβίβος από την Ερμούπολη
Άγιοι Αλέξανδρος και Διονύσιος οι βασιλικοί Μάρτυρες
Άγιοι Φρόντων και Φρόνιμος
Αγία Χριστίνα η εν Περσία
Οσία Ευφρασία
Άγιος Μάριος επίσκοπος Σεβαστείας
Άγιος Θεόκτιστος ο Οσιομάρτυρας
Άγιος Λέανδρος (Ισπανός)

Νηστεία

Αγιοι Πατερες

Source link

Από την σελίδα oikohouse.wordpress.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ